Thi công tổ hợp sân bóng đá tại TTTDTT phường Đông Vệ TP Thanh Hóa.
Tổng diện tích sân bóng đá cỏ nhân tạo: 4500m2
sử dụng cỏ nhân tạo chất lượng của Limonta

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Số lượng sân: 3 sân đá 7  và 1 sân đá 9

Diện tích: 4500m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007

Thời gian thi công tháng 12 năm 2016

Những hình ảnh tại sân bóng TP Thanh Hóa, các bạn tham khảo.

Tags: , , , ,