Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại TTTD-TT huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Diện tích: 1500m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TCMS9850

Thời gian thi công tháng 5 năm 2017

LIMONTAGRASS | 0704099777

Tags: ,