Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nam Sách – Hải Dương.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Diện tích: 3700m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007

Thời gian thi công tháng 6 năm 2016

Thi công hoàn thiện sân bóng cỏ nhân tạo 

Tags: ,