Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đồng Văn Hà Nam..

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Diện tích: 1500m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007

Thời gian thi công tháng 4 năm 2018

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo chuẩn FIFA – LimontaSport

Hotline: 0983082939 | 0938801555

Tags: , ,