Thi công bảo dưỡng sân bóng cỏ nhân tạo tại TP Hạ Long-Quảng Ninh.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Diện tích: 1500m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007

Thời gian thi công bảo dưỡng tháng 3 năm 2018

Thi công bảo dưỡng lại mặt sân bóng đá cỏ nhân tạo

Tags: , ,