Để hình thành sân bóng hoàn hảo cho những người yêu bóng đá đòi hỏi những nhà đầu tư phải bỏ ra chi phí đáng kể để thi công và xây dựng với những vật liệu chất lượng và tốt nhất.

Cỏ nhân tạo cao cấp Limonta

Những ưu điểm của cỏ nhân tạo so với cỏ tự nhiên:

  •  Cỏ nhân tạo sẽ có rất nhiều lợi ích hơn cỏ tự nhiên vì giúp các nhà đầu tư hạn chế một phần chi phí, duy trì và bảo dưỡng.
  •  Cỏ nhân tạo sẽ thi đấu được liên tục trong thời gian kéo dài.
  •  Cỏ nhân tạo mặt sân sẽ không bị ảnh hưởng nhiều sau những trận đấu.
  •  Cỏ nhân tạo có chi phí đầu tư thấp phù hợp cho sân bóng làm kinh doanh.
  •  Cỏ nhân tạo dễ thi công
  •  Cỏ nhân tạo sau khi thi công xong có thể sử dụng luôn không mất công chăm sóc.
  •  Cỏ nhân tạo thi đấu được cả dưới trời mưa mà chất lượng mặt sân sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như cỏ tự nhiên.

Cỏ nhân tạo được phân chia thành các cấp sau :

  •  Cỏ nhân tạo thấp cấp : Thời gian sử đụng được khoảng từ 2 – 3 năm, trung bình sử dụng 2 -3 trận/ ngày.
  •  Cỏ nhân tạo trung cấp : Thời gian sử đụng được khoảng từ 4 – 6 năm, trung bình sử dụng 2 -3 trận/ ngày.
  •  Cỏ nhân tạo cao cấp : Thời gian sử đụng được khoảng từ 6- 10 năm, trung bình sử dụng 2 -3 trận/ ngày.

Tags: , , , , , , ,