THỜI GIAN SỬ DỤNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO LÀ BAO NHIÊU LÂU?

THỜI GIAN SỬ DỤNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO LÀ BAO NHIÊU LÂU?

Khi thảm cỏ nhân tạo được lắp đặt, cần tối thiểu 2 tuần cho sợi ổn định. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tổ chức các hoạt động thể thao trong khoản thời gian này. Hãy cùng Limonta chia sẻ những kế hoạch kinh doanh sân bóng phong trào nhé: Thời gian sử dụng sân bóng cỏ nhân tạo là bao nhiêu lâu ? Thời …