Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đồng Văn Hà Nam

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đồng Văn Hà Nam

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đồng Văn Hà Nam.. Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người. Diện tích: 1500m2 Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007 Thời gian thi công tháng 4 năm 2018 Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo chuẩn FIFA - LimontaSport Hotline: 0983082939 | 0938801555 …