Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nam Sách-Hải Dương

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nam Sách-Hải Dương

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Nam Sách - Hải Dương. Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người. Diện tích: 3700m2 Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007 Thời gian thi công tháng 6 năm 2016 Thi công hoàn thiện sân bóng cỏ nhân tạo  …