Thi công bảo dưỡng sân bóng cỏ nhân tạo tại TP Hạ Long

Thi công bảo dưỡng sân bóng cỏ nhân tạo tại TP Hạ Long

Thi công bảo dưỡng sân bóng cỏ nhân tạo tại TP Hạ Long-Quảng Ninh. Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người. Diện tích: 1500m2 Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007 Thời gian thi công bảo dưỡng tháng 3 năm 2018 Thi công bảo dưỡng lại mặt sân bóng đá cỏ nhân tạo …