BẢO DƯỠNG SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO ĐỊNH KỲ

BẢO DƯỠNG SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO ĐỊNH KỲ

Chất lượng mặt sân cỏ nhân tạo sau 2-3 năm sử dụng sẽ không còn như ban đầu nên chất lượng sân cỏ nhân tạo cũng giảm đi nhiều, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, hoạt động trên sân. Chính vì vậy, các chủ đầu tư phải thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng sân cỏ nhân tạo, kịp thời xử lý và phục …