SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO CTY THAN ĐÔNG BẮC QUẢNG NINH

SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO CTY THAN ĐÔNG BẮC QUẢNG NINH

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cty than Đông Bắc Quảng Ninh Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người. Số lượng sân: 1 sân đá 7 Diện tích: 2000m2 Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007 Thời gian thi công tháng 12 năm 2015   …