Sân bóng đá cỏ nhân tạo Như Quỳnh Hà Nội

Sân bóng đá cỏ nhân tạo Như Quỳnh Hà Nội

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Như Quỳnh Hà Nội Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người. Diện tích: 1500m2 Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007 Thời gian thi công tháng 4 năm 2018 Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo chuyên nghiệp - LimontaSport   …