NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRÊN SÂN CỎ NHÂN TẠO

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRÊN SÂN CỎ NHÂN TẠO

Sân bóng cỏ nhân tạo ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi những ưu việt của cỏ nhân tạo so với cỏ tự nhiên. Việc sử dụng sân bóng cỏ nhân tạo thường gặp phải một số vấn đề mà nhà đầu tư phải lưu ý để tránh và có biện pháp khắc phục nếu mắc phải. Sau nhiều quan sát, nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra …