Cơn sốt kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo mới chỉ bắt đầu?

Cơn sốt kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo mới chỉ bắt đầu?

Đầu tư kinh doanh trên sân cỏ nhân tạo chưa bao giờ hết sốt cho đến bây giờ câu nói này vẫn không sai. Kinh tế ngày càng phát triển, lĩnh vực thể thao theo đó cũng phát triển theo, ngày càng được hiện đại hóa. Bây giờ người ta làm các sân bóng bằng cỏ nhân tạo hiện đại chứ không phải từ những thảm …