HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO

Hệ thống chiếu sáng là một phần quan trọng quyết định sự thành công của sân bóng cỏ nhân tạo. Vì thế khi xây dựng một sân bóng sử dụng cỏ nhân tạo, hệ thống chiếu sáng sân bóng chất lượng là một yếu tố bắt buộc cần có. Đến với LIMONTA bạn hoàn toàn yên tâm về hệ thống chiếu sáng chất lượng cho sân …