YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ SÂN CỎ NHÂN TẠO

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ SÂN CỎ NHÂN TẠO

Hạng mục cỏ nhân tạo: Cỏ nhân tạo có nhiều loại, nhiều dòng sản phẩm khác nhau với chất lượng và thông số kỹ thuật khác nhau. Nhà đầu tư lựa chọn cỏ nhân tạo có chất lượng và thông số kỹ thuật khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chi phí đầu tư ban đầu. Ví dụ nhà đầu tư lựa chọn cỏ nhân tạo có chất lượng …