5 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁ CỎ NHÂN TẠO

5 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁ CỎ NHÂN TẠO

5 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH GIÁ CỎ NHÂN TẠO 1.Chiều cao sợi cỏ Cỏ nhân tạo với các dòng sản phẩm khác nhau sẽ có chiều cao khác nhau. Cỏ nhân tạo có độ dài sợi 50 mm chắc chắn giá thành sẽ cao hơn so với dòng cỏ nhân tạo có độ dài sợi cỏ là 48 mm. 2.Số lượng sợi cỏ trên mỗi cụm (khóm) Số lượng sợi cỏ …