Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo trường Việt Anh – Nghệ An

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Số lượng sân: 2 sân đá 7

Diện tích: 3000m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã LMTC-50S12Q15G4

Thời gian thi công tháng 3 năm 2017

LIMONTASPORT | 0704099777

Tags: ,