Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Như Quỳnh Hà Nội

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Diện tích: 1500m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007

Thời gian thi công tháng 4 năm 2018

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Như Quỳnh Hà Nội
Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Như Quỳnh Hà Nội
Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Như Quỳnh Hà Nội

Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo chuyên nghiệp – LimontaSport

 

Tags: ,