Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Cty than Đông Bắc Quảng Ninh

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Số lượng sân: 1 sân đá 7

Diện tích: 2000m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007

Thời gian thi công tháng 12 năm 2015

 

Tags: , ,