Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thi đấu 7 người.

Số lượng sân: 3 sân đá 7 và 1 sân đá 11

Diện tích: 5000m2

Cỏ nhân tạo sân bóng mã TMG35007

Thời gian thi công tháng 12 năm 2019

 

LIMONTASPORT

LIMONTAGRASS

HOTLINE: 0983082939 | 070409777

Tags: , , , , , , , , , , ,