• CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG ĐÁ MÃ MSP-50S

  Contact

  Hotline: 0983.082.929 – 0938.801.555 Chất liệu PE Fibrillated Detex 9000 Chiều cao 50 mm Cự ly hàng 5/8 inch Số kim/ m 170 stitches Mật độ 13650 stitches/㎡ Màu sắc Xanh đậm/xanh non Lớp đế PP+Net+SBR Latex Xuất xứ Sợi Ý chứng chỉ FIFA Hình sợi Gân, kim cương (8 sợi) Sử dụng 5-7 năm
 • CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG ĐÁ MÃ MSP12500-50S

  Contact

  Hotline: 0983.082.929 – 0938.801.555 Chất liệu PE Fibrillated Detex 12500 Chiều cao 50 mm Cự ly hàng 5/8 inch Số kim/ m 160 stitches Mật độ 10080 stitches/㎡ Màu sắc Xanh đậm/xanh non Lớp đế PP+Net+SBR Latex Xuất xứ Sợi Ý chứng chỉ FIFA Hình sợi Gân, kim cương (12 sợi) Sử dụng 7-10 năm
 • CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG ĐÁ MÃ MSTT-50

  Contact

  Hotline: 0983.082.929 – 0938.801.555 Chất liệu PE Fibrillated Detex 10000 Chiều cao 50 mm Cự ly hàng 5/8 inch Số kim/ m 130 stitches Mật độ 8190 stitches/㎡ Màu sắc Xanh đậm/xanh non Lớp đế PP+Net+SBR Latex Xuất xứ Sợi Ý chứng chỉ FIFA Hình sợi Gân, kim cương (12 sợi) Sử dụng 7-9 năm
 • CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG ĐÁ CHẤT LƯỢNGTCMS9850 

  CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG ĐÁ MÃ MSTT-50S

  Contact

  Hotline: 0983.082.929 – 0704.099.777 Chất liệu PE Fibrillated Detex 8800 Chiều cao 50 mm Cự ly hàng 3/8 inch Số kim/ m 130 stitches Mật độ 13650 stitches/㎡ Màu sắc Xanh đậm/xanh non Lớp đế PP+Net+SBR Latex Xuất xứ Sợi Ý chứng chỉ FIFA Hình sợi kim cương (8 sợi) Sử dụng 7-9 năm
 • CỎ NHÂN TẠO SÂN BÓNG ĐÁ MÃ NATURAL-55

  Contact

  Hotline: 0983.082.929 – 0938.801.555 Chất liệu PE Fibrillated Detex 12000 Chiều cao 50 mm Cự ly hàng 5/8 inch Số kim/ m 170 stitches Mật độ 10080 stitches/㎡ Màu sắc Xanh đậm/xanh non Lớp đế PP+Net+SBR Latex Xuất xứ Sợi Ý chứng chỉ FIFA Hình sợi Sợi gân hình trụ xoắn (12 sợi) Sử dụng 7-9 năm
 • Cỏ nhân tạo sân bóng LMTC-12D160S

  Contact

  Hotline: 0983.082.929 | 0938.801.555 Chất liệu PE Fibrillated Detex 12000 Chiều cao 50 mm Cự ly hàng 5/8 inch Số kim/ m 160 stitches Mật độ 10080 stitches/㎡ Màu sắc Xanh đậm/xanh non Lớp đế PP+Net+SBR Latex Xuất xứ Sợi China Hình sợi kim cương (8,12 sợi) Sử dụng 3-7 năm
 • Cỏ nhân tạo sân bóng LMTC-50S12Q15G4

  Contact

  Hotline: 0983.082.929 | 0704099.777 Chất liệu PE Fibrillated Detex 8800, 11000, 13000 Chiều cao 50 mm Cự ly hàng 5/8 inch Số kim/ m 140-170 stitches Mật độ 10080 stitches/㎡ Màu sắc Xanh đậm/xanh non Lớp đế PP+Net+SBR Latex Xuất xứ Sợi China Hình sợi Gân, kim cương (8,12 sợi) Sử dụng 3-7 năm
 • ĐÈN LED CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI – 100W

  666,000.001,099,000.00

  Hotline:0983.082.930 | 093.880.1555 Trọng lượng 3.05 kg kích thước 32.5 × 24.6 × 7.5 cm công suất 100W Giá dưới 1 triệu Bảo hành 3 năm kể cả cháy nổ  
  -39%
 • ĐÈN LED CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI – 200W

  1,299,000.002,050,000.00

  Hotline:0983.082.930 | 093.880.1555 Trọng lượng 6.2 kg kích thước 41.9 × 31.5 × 8.7 cm công suất 200W Giá từ  1-2triệu Bảo hành 3 năm kể cả cháy nổ  
  -37%
 • ĐÈN LED CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI – 300W

  1,909,000.003,299,000.00

  Hotline:0983.082.930 | 093.880.1555 Trọng lượng 8.8 kg kích thước 45.5 × 32.5 × 17.5 cm công suất 300W Giá từ  2-3 triệu Bảo hành 3 năm kể cả cháy nổ  
  -42%
 • ĐÈN LED CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI – 400W

  2,399,000.002,955,000.00

  Hotline:0983.082.930 | 093.880.1555 Trọng lượng 8.2 kg kích thước 52.5 × 32.5 × 19 cm công suất 400W Giá từ  2-3 triệu Bảo hành 3 năm kể cả cháy nổ  
  -19%
 • ĐÈN LED CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI – 500W

  3,315,000.005,470,000.00

  Hotline:0983.082.930 | 093.880.1555 Trọng lượng 15.8 kg kích thước 83.2 × 36 × 9.8 cm công suất 500W Giá Trên 4 triệu Bảo hành 3 năm kể cả cháy nổ  
  -39%
 • ĐÈN PHA MODULE PHILIPS 200W (CHIP SMD)

  1,999,000.003,300,000.00

  Hotline:0983.082.930 | 093.880.1555 Trọng lượng 4.7 kg kích thước 32 × 12 × 315 cm công suất 200W Giá từ 2-3 triệu Bảo hành 3 năm kể cả cháy nổ  
  -39%
 • SÀN CAO SU EPDM

  Contact

  LIMONTASPORT Hotline: 0983.082.939 | 0938.801.555
 • THẢM PHÒNG TẬP GYM

  Contact

  LIMONTASPORT Hotline: 0983.082.939 | 0938.801.555